سفارشات چاپ و طراحی خود را در اگر طراح و چاپخانه دار هستید در

کامپيوتر

ورود کاربر

آگهی های جدید بروز شده

پربازدیدترین آگهی ها


تازه هاي کامپيوتر
اینترنت پرسرعت بیسیم ولنجک (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم ولنجک (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده ولنجک با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگابیت ، ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم تهرانپارس (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم تهرانپارس (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده تهرانپارس با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ،...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم شهرک حکیمیه (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم شهرک حکیمیه (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده شهرک حکیمیه با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم تجریش (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم تجریش (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده تجریش با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگابیت ، ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم نارمک (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم نارمک (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده نارمک ، رسالت ، دردشت ، سرسبز و هفت حوض با سرعتهای 128 کیلوبیت...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم شهران (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم شهران (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده شهران شمالی ، شهران جنوبی ، کن و سولقان با سرعتهای 128 کیلوبیت...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم بلوار کشاورز (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم بلوار کشاورز (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده بلوار کشاورز با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبی...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم گیشا (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم گیشا (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده گیشا (کوی نصر) با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلو...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم میدان هفت تیر (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم میدان هفت تیر (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده میدان هفت تیر ، بهار شیراز ، قائم مقام ، سنایی ، مفتح شمالی ، ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم سید خندان (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم سید خندان (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده سیدخندان و دبستان با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 ک...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم برق آلستوم (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم برق آلستوم (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده برق آلستوم با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگاب...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم جماران (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم جماران (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده جماران با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگابیت ،...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم اختیاریه (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم اختیاریه (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده اختیاریه با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم پونک (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم پونک (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده پونک ، سردار جنگل ، میرزابابایی ، شرک نفت ، حصارک و سیمون بولی...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم شریعتی (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم شریعتی (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده شریعتی ، سهروردی و آپادانا با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبی...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم پارک لاله (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم پارک لاله (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده پارک لاله ، بلوار کشاورز ، حجاب ، وصال و فاطمی با سرعتهای 128 ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم بلوار فردوس (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم بلوار فردوس (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده بلوار فردوس ، فردوس شرق ، فردوس غرب ، کوی ارم ، شقایق شمالی ، ...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم باغ فیض (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم باغ فیض (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس (بی سیم) با پوشش گسترده در محدوده باغ فیض با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، ی...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم باغ فردوس (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم باغ فردوس (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده باغ فردوس با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگابی...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879
اینترنت پرسرعت بیسیم تهران ویلا (وایرلس- WiFi)
اینترنت پرسرعت بیسیم تهران ویلا (وایرلس- WiFi)
گروه پارسی رسانه ارائه کننده اینترنت پرسرعت وایرلس با پوشش گسترده در محدوده تهران ویلا با سرعتهای 128 کیلوبیت ، 256 کیلوبیت ، 512 کیلوبیت ، یک مگاب...
به روز شده در : 7 ماه و 2 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه پیش
پارسی رسانه 
02144669879