اطلاعاتی از برخوار و میمه

اطلاعاتی از برخوار و میمه

برخوار  و  میمه

، شهرستان‌ برخوار و میمه (جمعیت‌ طبق‌ آمار ۱۳۷۵ ش‌، ۰۱۷ ، ۲۲۱ تن‌). در مرکز و مغرب‌ استان‌ اصفهان‌ مشتمل‌ بر دو بخش‌ برخوار مرکزی‌ و میمه‌ است‌(جدیدا شاهین شهر هم اضافه شده است). برخوار مرکزی‌ سه‌ دهستان‌، به‌ نامهای‌ برخوار شرقی‌ و برخوار غربی‌ و مورچه‌ خورت‌ * ، و شش‌ شهر به‌ نامهای‌ دولت‌آباد، حبیب‌آباد، گز * ، دستگرد، خُوَرزوق‌ و شاهین‌ شهر دارد. میمه‌ دارای‌ دو دهستانِ زَرکان‌ و وَنداده‌ و دو شهرِ میمه‌ و وَزْوان‌ است‌. شمال‌ شهرستان‌ کوهستانی‌ است‌ و کوه‌ محمودآباد (ارتفاع‌ بلندترین‌ قله‌: ۴۷۳ ، ۲ متر)، در بخش‌ برخوار قرار دارد. آبادیهای‌ آن‌ بیشتر در دشت‌ واقع‌اند…

۱۴ آذر ۱۳۹۷ / توسط / در